Література - 1: Поняття, предмет, метод І система права соціального забезпечення

Література:
Аронов Д. Страхові гарантії соціального захисту населення // Україна: аспекти праці. – 1995. – №1-2. – С. 37-41.

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – Київ: Знання, 1997. – С. 66-98

Барчук В.В. Пенсионный фонд России сегодня // Экономика и жизнь. – 1995. – № 29. – С.11.

Башкирєва Г.М., Шинчикова Л.М. Соціальне страхування у Франції. – 1994. – №1. – С.57.

Бобков В.Н. Развитие социального страхования в Российской Федерации // Общество и экономика. – 1995. – №9. – С.102-110.

Бондар І. Проблеми реформування системи соціального захисту малозабезпечених верств населення. // Праця і зарплата. – 1997. – № 9.

Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002. – 247 с.

Дегтяров Г. О социальном страховании из личных заработков работников //О-во и экономика. – 1995. – №9. – С.119-129.

Зуб І. Проблеми реформування соціального страхування в Україні. // Профспілкові відомості. – 1995. – № 4.

Миронова Т. Профессиональное пенсионное страхование //Дело и право. – 1996. – №4. – С.54-57.

Надточій Б. Соціальне страхування: його необхідно реформувати. – Урядовий кур’єр, 12 березня 1996.

Полянская Я. Продажа страховых полисов: как это организовано в США //Экономика и жизнь. – 1994. – №43. – С.15.

Пташек Я. Реформирование системы социального страхования в Польше //Проблемы теории и практики управления. – 1996. – №4. – С.96-101.

Романенко С. Чому Україні необхідно реформувати систему соціального захисту? // Праця і зарплата. – 1997. – № 6.

Роик В. Организация социального страхования в России // Проблемы теории и практики управления. – 1996. – №4. – С.90-95.

Роик В. Социальное страхование перед новыми проблемами // Общество и экономика. – 1995. – №9. – С.110-119.

Сивак С.М. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право України. – 1999. – № 1. – С. 119-121.

Сивак С. Пенсійне страхування та пенсійна реформа: теоретичні основи. // Право України 1999. – №10. – С.61-63.

Сивак С.М. Професійні недержавні пенсійні системи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2002. – С. 235-237.

Социальная политика: реформа социального страхования (Россия) // Общество и экономика. – 1995. – №10-11. – С.49-81.

Четыркин Е.М. Пенсионные фонды: зарубежный опыт для отечественных предприятий. – М., 1993. – 99 с.

Тема 5. СТРАХОВІ ПЕНСІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
^ І. Основні питання
Поняття, види та ознаки страхових пенсій.

Пенсії за віком: загальна характеристика.

Пільгові підстави на пенсію за віком.

Пенсії в разі інвалідності:

а) внаслідок нещасного випадку, інших випадків трудового каліцтва чи професійного захворювання;

б) внаслідок загального захворювання.

Пенсії в разі втрати годувальника.

Порядок призначення та виплати пенсій.
^ ІІ. Додаткові контрольні питання
Який, на Вашу думку оптимальний пенсійний вік повинен бути встановлений у законодавстві України? На які держави має орієнтуватись Україна у плані запозичення досвіду у цьому питанні?

Як відомо, в Україні, як і у переважній більшості інших країн, існують трудові і соціальні пенсії. Чи не доцільно відмовитись від трудових пенсій, а ввести повністю соціальне пенсійне забезпечення? Обґрунтуйте свою думку. Зверніться до досвіду Австралії у сфері пенсійного забезпечення та його фінансування.

Як Ви оцінюєте норму закону про те, що пенсії в Україні виплачуються незалежно від зарплати та інших доходів? Який зв’язок цієї норми з низьким максимальним розміром пенсій?

Як, на Вашу думку, повинен реалізовуватись принцип соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні? Чи повинні бути передбачені пенсійні пільги? Якщо так, то спробуйте запропонувати власні критерії пільгового пенсійного забезпечення.

Ваше ставлення до пенсій за вислугу років? А до персональних пенсій?

Дайте класифікацію пільгових підстав на пенсію за віком.

Які документи необхідні для призначення кожного виду пенсій?

Чи має право на пільгову пенсію відповідно до ст. 16 Закону України “Про пенсійне забезпечення” громадянка України – мати військовослужбовця російської армії, який загинув у Чечні?

Чи має право на пенсію в разі втрати годувальника онука за померлого дідуся, якщо її мати визнана інвалідом ІІ групи, а батько – інвалідом ІІІ групи?

Крилова після закінчення інституту працювала 4 роки економістом, згодом за сімейними обставинами змушена була звільнитись і до 55 років не працювала. Чи має вона право на пенсію за віком?

Дайте визначення трудового каліцтва.

Які напрями реформування пільгового пенсійного забезпечення передбачено в Україні? Що можете запропонувати Ви?

Складіть фабулу задачі та підготуйте документи, які необхідні для призначення відповідних страхових пенсій (індивідуально за вказівкою викладача).
^ IV. Задачі
1. 4 листопада 1992 р. Михайловій виповнилось 45 років. Загальний трудовий стаж складає 27,5 роки. З них перші два роки вона навчалась в ПТУ – освоювала професію оператора технологічної установки нафтопереробного заводу. 8,5 років вона працювала оператором технологічної установки Дрогобицького нафтопереробного заводу (робота передбачена Списком № 1). В зв’язку з погіршенням стану здоров’я Михайлова звільнилась з роботи в січні 1980 р. і поступила на курси водіїв тролейбусів, на яких провчилась 6 місяців. Після цього була прийнята на роботу водієм тролейбуса, і на цій роботі пропрацювала до січня 1997 р. В січні 1997 р. була звільнена за скороченням штатів. У чому полягає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з умовами праці? Які періоди зараховуються до спеціального стажу, що дає право на пенсію на пільгових умовах? Чи має право Михайлова на пенсію в зв’язку з особливими умовами праці?


2. Коростилів пішов на пенсію в червні 1997 р. Пенсія йому була обчислена з середнього заробітку за останні 24 місяці за основним місцем роботи. В 1996 р. він крім основної роботи працював по сумісництву в ТзОВ “Кедр”. Крім того в березні 1996 р. йому були виплачені дивіденди по акціях ВАТ “Львівський холодомбінат”, а в січні – березні 1997 р. Коростилів знаходився у відрядженні в Італії і отримував добові. В цей же період Коростилів сплачував аліменти на двох дітей. Які з названих сум повинні враховуватись при обчисленні середнього заробітку для призначення пенсії? Обчисліть розмір пенсії Коростиліва.


3. Чи є підстави для продовження виплати пенсії в разі втрати годувальника утриманцям, які досягли 18-річного віку і навчаються:

- на заочному відділенні навчального закладу (не працює)?

- на платному підготовчому відділенні ВУЗу?

- в комерційному коледжі (стипендії не отримують, самі платять за навчання)?

- в госпрозрахункових групах державних навчальних закладів (стипендією не забезпечуються)?


4. Гр-ка Т. – пенсіонерка 59 років одержувала максимальну пенсію за віком, передбачену законом України “Про пенсійне забезпечення”. У червні 1997 року вона виїхала на постійне проживання у Москву. Перед від’їздом гр. Т. звернулась у відділення Пенсійного фонду із запитаннями – яким буде її пенсійне забезпечення в Росії? Чи буде їй переведено пенсію та у якому розмірі? Який порядок переоформлення? Яким законодавством це питання врегульовано?

З аналогічними запитаннями звернувся пенсіонер гр. О, який виїжджає на постійне проживання до Австралії.

Підготуйте консультації.

5. Громадянка К. в 1975 р. поступила на завод працювати економістом. У 1990 р. погіршився стан здоров’я її чоловіка, якого було визнано інвалідом І групи. Це послужило причиною звільнення з роботи громадянки К. з 1990 по 2000 р. вона доглядала за хворим чоловіком. Чи має право громадянка К. на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку, якщо продовжуватиме доглядати хворого чоловіка? На які надбавки до пенсії матиме право громадянка К?


6. Гр. Н. народила і виховала до 8 років чотирьох дітей, п’яту дитину від першого шлюбу чоловіка удочерила у віці 6-ти років, що підтверджується рішенням суду. До народження вона працювала на роботах за Списком № 2 на протязі 10 років.

З якого віку вона матиме право на пенсію?


7. Іванова (55 років) звернулась за призначенням пенсії за віком. На її утриманні знаходиться 75-річна матір-інвалід ІІ групи і син 20 років, який навчається.

За яких умов буде призначена пенсія за віком Івановій?

Чи матиме вона право на надбавки до пенсії? (назвіть які).


8. Студент ЛНУ Ш. навчався на ІV курсі. Вік його 23 роки. Відпочиваючи у Карпатах, в період канікул, Ш. зламав ногу і потрапив до лікарні. По закінченні лікування Ш. комісією МСЕК був визнаний інвалідом ІІІ групи. Які умови призначення пенсії по інвалідності для студентів? Чи має Ш. право на пенсію по інвалідності? Як йому буде визначатися розмір пенсії?


9. Із заявою про призначення пенсії по інвалідності звернувся непрацюючий інвалід ІІ групи у віці 36 років. Причина інвалідності – загальне захворювання. Стаж роботи 10 років і 2 роки строкової військової служби. Середній заробіток – 240 грн. Дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Старша дочка навчається в іншому місті і отримує стипендію. Визначте право на пенсію та її розмір.


10. Мати трьох дітей звернулась за призначенням пенсії за померлого чоловіка. Вік дітей – 10, 8, 5 років. Двоє дітей – від її першого шлюбу, не усиновлені, але знаходились на вихованні у вітчима більше 6 років.

Трудовий стаж годувальника – 10 років.

Середній заробіток – 400 грн.

Помер годувальник у віці 42 роки від загального захворювання. На кого із членів сім’ї може бути призначена пенсія і в якому розмірі? Як зміниться рішення, якщо у годувальника немає трудового стажу?


11. М. в 1998 р. отримав трудове каліцтво і був визнаний інвалідом ІІ групи. Повторний переогляд він повинен був пройти в квітні 2000 р. У зв’язку з хворобою дружини М. у призначений час на переогляд не з’явився, у зв’язку з чим йому була призупинена виплата пенсії. Переогляд М. пройшов лише в травні 2001 р. При повторному переогляді М. було переведено до ІІІ групи інвалідності. Які умови поновлення виплати пенсії М? Чи зміниться розмір пенсії М., якщо після досягнення пенсійного віку він перейде на пенсію за віком? Громадянин С. Був звільнений з роботи у зв’язку з скороченням чисельності. Оскільки у С. трудовий стаж становив 26 років, він звернувся до відповідного відділення пенсійного фонду із заявою про призначення йому пенсії. У пенсійному фонді С. відмовили у призначенні пенсії, мотивуючи це тим, що він ще не досяг пенсійного віку (С. – 59 років) і порадили звернутися до центру зайнятості за отриманням допомоги по безробіттю.

Хто в даному випадку повинен призначати пенсію і з яких коштів вона повинна виплачуватись?

2287832638279170.html
2288121493874084.html
2288257666518929.html
2288305394978668.html
2288387591684118.html