Ви — менеджер відділу врахування якості І надійності промислового підприємства


Ви — менеджер відділу врахування якості і надійності промислового підприємства.


Завдання № 6


Вам поставлено задачу спроектувати систему інформаційного забезпечення врахування якості продукції, що випускається.


  1. Теоретична частина.


1.1. Виконати системний аналіз процесу визначення надійності і якості продукції ,що випускається. Побудуйте інформаційну модель процесу.

1.2. Сформулювати статистичні моделі, що дозволять аналізувати надійність і якість продукції, що випускається, з використанням теорії перевірки статистичних гіпотез.

1.3. Визначити і описати структуру інформаційного і програмного забезпечення для автоматизації планування іспитів і врахування якості і надійності продукції. 1.4. Розглянути можливість застосування стандартного програмного забезпечення з урахуванням класу сформульованих задач.

Вхідні умови

Показники

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1. Кількість виглядів виробів ,що випускаються

5

3

7

2. Кількість показників (характеристик) оцінки якості виробів

3

4

3

3. Кількість виглядів іспитів на надійність

5

4

3

4. Обсяг вибірки для іспитів

20

25

20Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії спеціальності 7.050207 Інформаційні системи в менеджменті, протокол № 1 від 01.10.1997р.

Голова комісії

Завідуючий кафедрою Є. О. Башков

Ви — менеджер відділу врахування якості і надійності промислового підприємства.


  1. Практична частина до завдання № 6.


2.1. Навести приклади конкретних формулювань статистичних задач, що відбивають перевірку якості і надійності, з урахуванням наведених вхідних даних.

2.2. Продемонструвати на тестовому прикладі (при обсязі вибірки в відповідності з даними таблиці) перевірку показників, що сформулювалися. При виконанні цього пункту завдання використати можливості стандартного програмного забезпечення ПЕОМ.


Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії спеціальності 7.050207 Інформаційні системи в менеджменті, протокол № 1 від 01.10.1997р.

Голова комісії

Завідуючий кафедрою Є. О. Башков


Ви — менеджер відділу розробки і експлуатації інформаційних систем промисловим підприємством.


Завдання № 16


Вам поставлена задача спроектувати інформаційну систему управління і врахування матеріально-технічного і сировинного забезпечення виробництва.

1. Теоретична частина

1.1. Розробити інформаційну модель об'єкту автоматизації.

1.2. Поставити задачі врахування і управління об'єктом автоматизації і сформулювати їх в математичній формі.

1.3. Виявити критерії оцінки ефективності системи інформаційного забезпечення виробництва і сформулювати їх на рівні моделей.

1.4. Визначити і описати структури інформаційного і програмного забезпечення спроектованої системи.

Вхідні умови

Характеристики

Варіант

Виробництва

1

2

3

  1. Кількість виглядів обладнання ,що використається (комплектуючих)

  2. Кількість параметрів, що відбивають характеристики сировини.

  3. Кількість можливих джерел сировини і обладнання.

  4. Кількість типів сировини.

  5. Основний критерій оцінки ефективності діяльності підприємства

18


6


10


25


Собівартість продукції

20


8


15


10


Модернізація виробництва

25


10


12


7


Оборотність фондів


Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії спеціальності 7.050207 Інформаційні системи в менеджменті, протокол № 1 від 01.10.1997р.

Голова комісії

Завідуючий кафедрою Є. О. Башков

Ви — менеджер відділу розробки і експлуатації інформаційних систем промисловим підприємством.


2. Практична частина до завдання 16.


2.1. Сформулювати конкретну математичну модель, що відбиває ефективність системи постачання і нижче наведені умови виробництва

2.2 Побудувати тестовий приклад і продемонструвати на ньому процес прийняття рішень для конкретної ситуації (рекомендується використати необхідне стандартне програмне забезпечення ПЕОМ).


Розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії спеціальності 7.050207 Інформаційні системи в менеджменті, протокол № 1 від 01.10.1997р.

Голова комісії

Завідуючий кафедрою Є. О. Башков
2267624773506969.html
2267727377451394.html
2267809894232225.html
2267939505182215.html
2268073697564439.html